aug 7, 2009 - In Vlaanderen    No Comments

De federale koe wordt crisisgewijs uitgemolken

Joëlle Milquet blijft de Waalse benuttingsstrategie verder uitmelden (sic).

Ze heeft inmiddels een nieuw “crisisplan” klaar: begeleiding voor 50-plussers, 2000 euro (door de federale overheid betaalde) lastenverlaging voor 45-plussers die hun job zijn kwijtgeraakt, ….

Kortom een reeks maatregelen die eigenlijk regionale bevoegdheden zijn. Slim gezien natuurlijk om dat onder het mom van de crisis nu perse federaal te willen regelen.

Zo trekt ze ten eerste stilzwijgend een regionale bevoegdheid terug naar het federale niveau. Dit is een voorbeeld van de usurpatie waar de N-VA voor waarschuwde. Eenmaal die stap gezet, zal het federale niveau dit niet makkelijk opnieuw lossen. Ik denk dat men op termijn dit dan terug zal federaliseren met als argument “het is de facto toch al terug federaal”.

Een ander voordeel is natuurlijk dat de Walen dan wederom zelf niet moeten betalen voor hun falend werkgelegenheidsbeleid. De federale pot wordt toch grotendeels door inkomsten uit Vlaamse arbeid gespekt. En het merendeel van het geld kan naar Wallonië vloeien want daar zijn de meeste werklozen die in aanmerking komen voor deze plannen.

Als je dan weet dat De Standaard deze week becijferde dat de federale overheid maar 40% meer kan betalen van haar uitgaven, dan kan je niet anders dan vaststellen dat de Walen echt met vuur spelen. Bart De Wever had geen ongelijk toen hij stelde dat de Walen aan de lege federale uier willen blijven trekken.

Dit alles is natuurlijk enkel mogelijk omdat Van Rompuy Un volledig door franstaligen wordt gedomineerd.

Ik kan enkel maar hopen dat de Vlaamse overheid deze keer ook eens het spel van conflicten zal gebruiken: een terechte “ho maar, dit is regionaal beleid”…