jun 12, 2009 - In de pers    No Comments

Containerparken worden betalend

Om afvaltoerisme te bestrijden zal men in Knesselare vanaf 1september moeten betalen voor het dumpen van groen- en ander afval in de gemeentelijke containers. Ook in Eeklo wordt in die richting gedacht.

De beslissing om in Knesselare vanaf 1september een bijdrage te vragen voor het binnenleveren van groen- en ander afval stond deze week op de agenda van de gemeenteraad.

‘In de periode 2003-2008 zijn de verwerkingskosten voor het ingeleverde afval met 43procent gestegen, terwijl daar geen meerinkomsten tegenover staan’, legde burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) uit. ‘Omdat wij niet over een officieel containerpark beschikken, kunnen wij niet werken met controlekaarten. Onze medewerkers kennen ook niet iedereen uit de gemeente persoonlijk, zodat wij vermoeden dat er sprake is van afvaltoerisme richting Knesselare. Door deze maatregel willen wij meer evenwicht krijgen tussen de inkomsten en uitgaven van de afvalverwerking.’

Concreet zal er 1 euro gevraagd worden per kubieke meter groenafval en 2 euro per kubieke meter ander afval.

Vanuit de oppositie werd geopperd dat dit een vorm van ‘oplichting’ is omdat inwoners moeten betalen voor een niet bestaand containerpark. Tanghe reageerde door te stellen dat dit park op komst is. ‘Vermoedelijk eind 2010 zal er gestart worden met de aanleg van een KMO-zone van 5 hectare aan de Aalterseweg waar plaats zal zijn voor een containerpark.’