Knesselaarse inwoners worden uitgeperst als citroenen

We kunnen onze ogen en oren niet geloven: de Knesselaarse meerderheid stelt voor om voortaan de toegang tot het zogezegde containerpark betalend te maken. Tegelijk verhoogt men tal van tarieven.

Men betaalt in Knesselare reeds de hoogste belastingen van het Meetjesland en voortaan zal men voor alles nog extra moeten bijbetalen. De rekening loopt inmiddels op tot enkele honderden euro’s per gezin.

Knesselarenaren betalen nu reeds 8% personenbelasting en 1300 opcentiemen op de onroerende voorheffing – de grondbelasting – en zit gecumuleerd aan de hoogste tarieven van het ganse Meetjesland.

Vorig jaar werd reeds stiekem en overhaast een bijkomende gezinsbelasting ingevoerd van 87,50 euro. Toen we daarop protesteerden was één van de argumenten dat de verwerking van het afval veel geld kost.

Nu gebruikt men opnieuw dezelfde smoes om het containerpark van Knesselare betalend te maken. Men zal voortaan 1 euro per aanvoerbeurt van gras en groenafval rekenen en 2 euro per m³ ander afval. Wekelijks je gras maaien en wat ander afval dat niet meekan met het grof huisvuil: het zal een gezin makkelijk tussen de 35 en 50 euro per jaar extra gaan kosten.

Wij voelen een plaatsvervangende diepe schaamte. Dit bestuur slaagt er niet in een deftig containerpark in te richten, maar men gaat de burgers wel aanrekenen voor het gebruik ervan.

In werkelijkheid moeten we opnieuw vaststellen dat de gemeentekas met een diep gat zit. De torenhoge schulden wegen zwaar op de begroting. Verder blijft men geld uitgeven aan zaken zoals recepties en feestelijkheden en blijft men ongebreideld personeel aannemen.

De meerderheid mag dus vrolijke Jan spelen, de inwoners zijn de dupe. Logisch als men een samenraapsel van individuele verlangens van schepenen moet inlossen.

Dat iedere euro extra inkomsten telt, is al eerder dit jaar gebleken. Door een verspreking wisten we dat de werkelijke reden voor de afschaffing van de subsidies voor zonnepanelen enkel en alleen lag in het feit dat men ze niet meer kon veroorloven.

Dit blijkt ook dat het college tijdens de gemeenteraad volgende week ook een blanco cheque vraagt om toegang te mogen vragen bij evenementen. De volgende keer dat de bibliotheek dus een poëzieavond inricht, zullen er tickets verkocht worden of zo? Tegelijk past men de tarieven aan voor de kinderopvang.

Ook de cafetaria in de Sporthal zal uitbesteed worden in een dure concessie. Gevolg: iets drinken zal duurder worden en tegelijk zal een priveuitbater niet langer een teruggaaf doen op de verkochte bonnetjes aan de sportclubs. Na de gestegen huurtarieven worden de sportclubs dus weer maar eens de pineut.

De openbare dienstverlening valt in Knesselare dus voortaan onder het vriespunt: betalen, betalen, betalen…

Wij zullen alleszins het signaal geven dat onze inwoners geen citroenen zijn die uitgeperst moeten worden, maar dat het college dringend moet leren saneren. Anders blijft het dweilen met de kraan open.