mei 4, 2009 - Geenszins    2 Comments

Doe de stemtest

Hier is ze weer, de “Doe de stemtest”

Ik heb net de 36 vragen beantwoord en dit is mijn resultaat:

Weinig verrassend misschien, maar ik heb mijn antwoorden vergeleken met de antwoorden van de N-VA. Zoals altijd met zulke ja-neen vragen is er weinig ruimte voor nuance.

Zo heb ik bv op de vraag of te veel aandacht voor zwakkere groepen het onderwijsniveau doet dalen ja geantwoord, hoewel ik dat heel moeilijk vond. Ik ben zelf ouder van een kind met autisme en ik vind dat er meer aandacht moet zijn voor specifieke problemen.

Ik ben weliswaar tegen het zorgproject van Vandenbroucke voor inclusief onderwijs. Dat is niet goed voor de kinderen met problemen noch voor de rest van de klas. Dan haal je voor beiden de kansen naar beneden. Daarom dat ik ja antwoordde.

N-VA zegt niet-akkoord, maar in de verklaring staat er “niet ten koste van sterkere groepen”… Een belangrijke nuance dus.

Zelfde fenomeen bij vraag 14: “minder cultuursubsidies voor projecten met minder bezoekers”. Daarop heb ik ja gezegd, omdat ik vind dat het doelpubliek en het kwantitatief gegeven ervan één van de criteria moeten zijn om de subsidies te bepalen, hoewel niet het enige.

Het N-VA antwoord is niet akkoord maar met knal dezelfde genuanceerde verklaring.

Vraag 19 verschillen we van mening; ik ben voorstander om onze wegen beter uit te rusten. Dit betekent niet zomaar overal een rijstrook bij, maar vooral enkele missing links dringend uitbouwen op een manier dat je bv niet altijd rond Brussel moet rijden als je in ons land van A naar B wil.

In vraag 22 verschil ik 100% van mening met de N-VA. Vlaanderen is een land van dorpen én steden, gelijkwaardig aan mekaar. Er kan dus geen sprake zijn om wonen op het platteland duurder te maken dan in de stad.

En ik ben liberaler ingesteld op vraag 24: ik vind winkelcentra wel kunnen, op de juiste plaatsen en in de juiste context. Ik denk dat de distributiesector krachtig genoeg is om dit zelf in de hand te houden. Als overheid moeten we vooral waken over de ruimtelijke inplanning van zulke centra.

Vraag 31 is weer zo’n nuancevraag. Ik zeg ja, want ik vind dat de Brusselse geluidsnormen te streng zijn en er enkel op gericht zijn om de Waalse luchthavens te bevorderen. Staat ook zo in het antwoord van N-VA.

Conclusie: de stemtest is een leuke gimmick. Voor wie echt niet met politiek bezig is, kan ze misschien een richting aangeven, maar diepgaand inzicht kan niet in 36 zwart-wit vragen.