apr 19, 2009 - In Vlaanderen    No Comments

Trek een streep door België

Gisteren ben ik een dag meegetrokken met de vrienden van TAK.

Ze wilden de start van hun aktie “Trek een streep door België” in de verf zetten.

Bedoeling van de actie is om de taalgrens overal duidelijk in de verf te zetten en aan te duiden als staatsgrens.

We vertrokken vanuit het centrum van het Vlaamse Wemmel en reden met de bus naar het meer van Genval. De taalgrens loopt dwars door dit meer, dus het was een uitdaging om hier de grens aan te duiden. Eerst werd langs beide kanten van het meer de grens op straat in de verf gezet en vervolgens werd een grenslint gespannen dwars over het meer.

De burgemeester van Sint-Genesius-Rode (woonplaats van de premier van de regering Van Rompuy Un) had actie op zijn gemeente verboden. Toch wilden we deze arme man niet in de steek laten en hebben we grens tussen Genesius-Rode en Waterloo duidelijk in de verf gezet en hebben we de grensovergang een tiental minuten bezet. We hebben zelfs gepicknicked op de grens.

Toen we vertrokken viel het me op dat de eerste geblokkeerde auto’s hun gevoelens wilden laten blijken. De eerste stak zijn middelvinger op maar de volgende chauffeurs staken hun duimen in de lucht.

De laatste actie was offensiever van aard. De Leeuw is bij uitstek een Vlaams symbool dus wilden we de leeuw van Waterloo weer Vlaams grondgebied maken.

Dankzij een uitgekiende strategie waren we onze begeleiders te slim af. Iets later sierden talrijke leeuwenvlaggen de top van de berg en werden de TAK-spandoeken uitgerold op de flank.

Even leek het er op dat de begeleidende (Vlaamse) politie dit alles gewoon zou laten gebeuren. Deze agenten waren onze actie duidelijk al de ganse dag genegen en waren er goede afspraken, ook bij de plotse bezetting van de Waterloosesteenweg. De officier van dienst gaf zelfs duidelijk de opdracht “geen arrestaties” over de walkie talkie.

Maar dan arriveerde de burgemeester van Waterloo. MR-signatuur en blijkbaar nog verzuurd over het feit dat hij egen plezierreisje naar Californie had mogen maken. Hij had nog eens een batterij lokalie Waalse flikken mee en gaf de opdracht de “ordeverstoorders” burgerlijk aan te houden. Hij vorderde hierbij zelfs de aanwezige Vlaamse politie.

Je kon duidelijk merken dat de Waalse agenten met een grijns op hun smoel de berg optrokken en de Vlaamse dik tegen hen zin. Zelfs aan de boeien kon je merken of iemand door een Vlaamse of Waalse agent was opgepakt. Blauw afgesnoerde handen betekende Waalse agent. Vuile broek van het naar beneden slepen, betekende Waalse agent.

Een dertigtal actievoerder werden administratief aangehouden maar de Vlaamse bevelvoerend officier wou er niet veel woorden aan vuilmaken en liet de bus met arrestanten gewoon terug naar Wemmel voeren. De boeien werden op de bus al losgemaakt. Kortom, de Vlaamse agenten hadden realiteitszin.

Ik heb van de ganse dag foto’s kunnen maken. Met dank aan “mijn chauffeur” Jan Jambon waren altijd met alles mee, nog voor de ordetroepen.

De foto’s staan bij meer lezen…

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/media/verkiezingen2009/090418-tak-actiedag/” title=””]