apr 10, 2009 - Schipdonkkanaal    No Comments

CD&V Damme nu ook tegen verbreding van het Schipdonkkanaal

Wat ik nooit voor mogelijk had gehouden, is plots voor de verkiezingen nu toch gebeurd. De Damse CD&V (waar Joachim Coens, voorzitter van de Zeebrugse haven, eerste schepen is) heeft zich uitgesproken tégen de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Hun persbericht luidt als volgt:

CD&V-Damme blijft ervan overtuigd dat de Zeebrugse haven beter moet ontsloten worden. We kunnen er ons evenwel niet in vinden dat in eerste instantie hiervoor gekeken wordt naar de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Volgens ons moeten andere en minstens even waardevolle alternatieven grondig bestudeerd en onderzocht worden. In elk geval moet kunnen aangetoond worden waarom deze alternatieven geen afdoend antwoord bieden op het ontsluitingsvraagstuk van de haven. Wij denken hierbij aan estuaire en kustvaart, de exploitatie van de Brugse ringvaart, het spoor, de weg.

Wij wijzen er terloops op dat Stad Damme zich steeds heel inschikkelijk en positief heeft opgesteld voor de ontsluiting van de haven langs de weg. De omvorming van de N49 en de realisatie van de AX gebeurt voor een aanzienlijk gedeelte op Dams grondgebied, met onteigeningen en hinder door de aanleg van langswegen tot gevolg.

Inzake de verbreding van het Schipdonkkanaal zoeken wij tot nu toe vergeefs naar enig positief effect voor de Damse leefgemeenschap. We vrezen dat overlast door de aanleg, landschapspollutie door de infrastructuurwerken, een minder vlotte verbinding tussen de dorpskernen, onzekere effecten door verzilting en gebrekkige afwatering ons deel zullen zijn.

Op basis van de momenteel beschikbare gegevens is CD&V-Damme geen voorstander van de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Waarmee nog maar eens het bewijs geleverd is dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de verbreding.