apr 4, 2009 - In Vlaanderen    No Comments

Vijf op vijf

Gisteren werden de nationale lijstnummers getrokken. Het is de moeite om even naar het filmpje op de site van De Standaard te kijken om te zien dat iedereen het onbelangrijk noemt, maar toch gespannen uitkijkt naar het nummer.

Ik geef toe dat ik het nummer voor N-VA, nummer vijf, bijzonder appreciëer. Lijstnummer vijf, vijfde kandidaat. Dat wordt dus nog makkelijk te onthouden: vijf op vijf.

We hebben dan ook nog eens vijf kernpunten in ons verkiezingsprogramma:

1. Een Vlaams economisch herstelplan

2. Aanvullende Vlaamse kinderbijslag

3. Aanvullende Vlaamse zorgverzekering

4. Een Vlaams inburgeringsbeleid

5. Een Vlaamse energiemaatschappij

Vijf wordt dus een mooi cijfer bij deze verkiezingen…

Voor wie de volledige lijst wil:

1. SP.A

2. PS

3. CDH

4. SLP

5. N-VA

6. Groen!

7. Vlaams Belang

8. MR

9. CD&V

10. Ecolo

11. Open VLD

12. Lijst Dedecker