mrt 19, 2009 - In Vlaanderen    No Comments

Start van mijn campagne

Vandaag is mijn campagne definitief op gang geschoten.

Ik heb deze avond samen met lijsttrekster Helga Stevens een persconferentie gegeven.

Helga gaf de inleiding:

Beste dames en heren van de pers,

Ik heb vanavond de eer om u een nieuwkomer in onze partij voor te stellen die bij de Vlaamse verkiezingen een belangrijke plaats zal innemen op de N-VA-lijst.

Nadat de CD&V ervoor had gekozen om door te gaan met de communautaire dialoog en de federale regering was er heel wat kritiek binnen de CD&V op deze houding.

Eén man, die hier vanavond naast mij zit, kwam toen heel prominent in beeld. Op zijn weblog uitte hij kritiek op de houding van de partijtop. Als gevolg daarvan werd hij ook door de VRT geïnterviewd en was hij eensklaps nationaal nieuws.

Het werd nog meer nieuws toen hij van de lokale partijtop het dringend verzoek kreeg om zijn ontslag in te dienen.

Uiteindelijk was dat niet nodig. Zoals hij hetzelf verwoordt: hij wil trouw blijven aan het gegeven woord van het ter ziele gegane kartel. Een woord aan de kiezer is een woord.

David Geens is 35 jaar en woont in Knesselare. Beroepsmatig is hij Managing Partner bij een internet hostingbedrijf.

Hij is getrouwd met Isabel Verbeke en heeft twee zonen van 6 en 4 jaar.

Vanaf zijn 18e was hij lid van de CD&V. Hij was actief als lokaal partijsecrtaris, arrondissementeel bestuurslid, lokaal jong CD&V-voorzitter en later lokaal CD&V-voorzitter in Knesselare en provinciaal bestuurslid. Momenteel is hij gemeenteraadslid en fractieleider van de Gemeentelijke VolksPartij in Knesselare.

We hebben hem met het arrondissement Gent-Eeklo dan ook de meest zichtbare plaats gegeven die mogelijk was op de lijst. Doordat ik de eerste plaats inneem op de lijst, kreeg David Geens zo de vijfde plaats op de Vlaamse lijst. Maar ik hoef u niet te vertellen dat de symbolische waarde van David Geens nog veel belangrijker is dan de plaats die hij inneemt.

Ik geef graag het woord aan David Geens en daarna aan Jan Martens, provinciaal voorzitter, om de topkandidaten op de lijst bekend te maken.

Daarna lichtte ik zelf mijn kandidatuur toe:

Ik kom op voor het Vlaams Parlement – net zoals in 2004 – maar deze keer dus bij de N-VA, op de Oost-Vlaamse lijst.

Ik heb in overleg met het N-VA-bestuur en lijsttrekster Helga Stevens de vijfde plaats aanvaard.

Zoals u misschien nog weet heb ik vorig jaar in september duidelijk mijn ongenoegen laten blijken bij de CD&V, toen ik nog lokaal voorzitter en provinciaal bestuurslid was. Ik vond en vind dat de CD&V de gedane verkiezingsbeloften totaal verbroken heeft. In de zomer kreeg ik nog een persoonlijke email van Leterme waarin hij me verzekerde dat er een staatshervorming kwam.

Toen in september duidelijk bleek dat dit niet het geval was en kartelpartner N-VA wel trouw bleef aan het gegeven woord, was voor mij de maat vol. Ik voelde me niet meer thuis bij de partij waarin ik 16 jaar actief was.

Ik heb na mijn vertrek bij CD&V grondig nagedacht en verschillende gesprekken gevoerd. Al snel bleek dat N-VA nog steeds achter de programmapunten stond die ik ook belangrijk vond.

Ik heb toen het lidmaatschap van de N-VA aanvaard en het partijbestuur duidelijk gemaakt dat ik mijn jarenlange engagement als politicus volledig met me mee nam. Verder zijn er toen geen afspraken gemaakt, maar al snel werd duidelijk dat ik me bij de N-VA echt weer thuis voelde in een partij, een gevoel dat daarvoor al langere tijd subtiel was weggesijpeld bij mijn vorige partij.

Om de partij beter te leren kennen en te helpen, heb ik me toen kandidaat gesteld om gecoöpteerd te worden in het arrondissementeel bestuur, wat door dat bestuur unaniem is aanvaard.

Bij de lijstvorming heb ik mijn belofte willen nakomen om mij volledig in te zetten voor de partij en het programma waar ik trouw wil aan blijven. Aangezien ik zelf al jaren voorstander ben van meer Vlaanderen en meer Europa en België een verouderde, inefficiënte en overbodige structuur vind, heb ik me kandidaat gesteld.

Het N-VA-bestuur en de leden hebben me inmiddels duidelijk laten voelen dat rechtlijnigheid en trouw aan het gegeven woord wel degelijk hard geapprecieerd worden bij een politicus, zeker in een tijd waar partijen verkiezingsbeloften als een vodje papier beschouwen.

Ik ben inmiddels bij sommige N-VA-afdelingen en bevriende organisaties op bezoek geweest en overal merk ik de appreciatie voor het gegeven woord en het vasthouden daaraan. Vorige week was ik nog te gast bij N-VA Gent en de leden hebben duidelijk laten blijken dat ik van harte welkom ben in de partij.

Daarom heb ik ook dankbaar en met enige trots de vijfde plaats op de Oost-Vlaamse lijst aanvaard. Ik ben blij met deze kans en heb er echt zin in om voluit campagne te voeren samen met onze lijsttrekster Helga Stevens en de andere kandidaten waarmee we een sterke lijst hebben gevormd.

Mijn campagne zal vooral in het teken staan van trouw blijven aan het gegeven woord. We kiezen duidelijk voor Vlaanderen, dat recent al verschillende heeft bewezen beter te kunnen besturen dan het non-beleid op federaal niveau.

Mijn campagnefoto is ook klaar, dankzij fotograaf Filip Santens. Voortaan gebruik ik deze foto op mijn blog (zie nieuwe foto aan de zijkant).

Ik moet toegeven dat ik blij ben met mijn vijfde plaats. Het is een mooie waardering voor mijn inzet en vooral voor het feit dat ik heb vastgehouden aan mijn mening.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/media/2009/090319persconferentie/” title=””]