mrt 8, 2009 - In Vlaanderen    No Comments

Federale Schizofrenie

In de welzijnssector werken heel wat mensen die andere mensen met kleine dingen helpen, zoals medicatie geven en verzorgen. Denk maar aan kinderopvang, gezinshulp of bejaardenzorg.

Strikt genomen zijn bepaalde handelingen voorbehouden aan verpleegkundigen volgens de federale wetgeving. Daardoor verkeren heel wat zorgverleners in een juridisch onzekere situatie.

De Vlaamse regering heeft in het verleden al twee keer geprobeerd iets aan het probleem te doen via overleg met de federale regering. Telkens botste men op het “non” van de bevoegde (Waalse) minister.

Daarom heeft de Vlaamse regering met minister Vanackere (CD&V) op kop, daarna besloten om zelf een decreet te maken dat deze mensen toch rechtszekerheid geeft.

Toppunt is dat CD&V en Open-VLD nu op federaal niveau een klacht neerleggen bij het Grondwettelijk Hof om dit decreet te laten vernietigen, terwijl ze het op Vlaams niveau hebben goedgekeurd.

Helemaal onbegrijpelijk was dat de voortrekker van het decreet op Vlaams niveau minister Vanackere was en dat de voortrekker om het nu te laten vernietigen… minister Vanackere is… Van een gespleten persoonlijkheid gesproken om je eigen decreet aan te vallen…

Helga Stevens ondervroeg minister Heeren over deze absurde situatie. Heeren antwoordde dat er nu een dialoog aan de gang was. Helga Stevens: “We hebben natuurlijk zeer goede ervaringen met dergelijke dialogen, dus ik kijk al hoopvol uit naar het resultaat.

Dit dossier is het zoveelste bewijs dat België Vlaanderen blokkeert en zelfs tegenwerkt. De gelijkenis met het doelgroepenbeleid is treffend. CD&V en Open VLD schaften de premie voor 50-plussers federaal af, maar dienden nadien op Vlaams niveau een belangenconflict tegen deze maatregel in. Blijkbaar ontbreekt elke consistentie binnen de CD&V en Open VLD. Het gevolg is pure kafka en een zeer inefficiënt beleid.

Of ligt de dieperliggende verklaring voor deze politieke pirouettes misschien in het feit dat CD&V en Open VLD op federaal niveau gewoon niets te zeggen hebben aan hun Franstalige coalitiepartijen? Hoe dan ook, de Vlamingen zijn weer het kind van de rekening.