feb 25, 2009 - In Vlaanderen    No Comments

Il faut le faire

Het was quasi aan mijn aandacht voorbij gegaan als Peter Dedecker me er via zijn blog niet attent op gemaakt had: de kazakdraaierij van Eric Van Rompuy, de broer van…

Ik heb Eric altijd een toffe peer gevonden, een goede fractieleider in het Vlaams Parlement toen de CD&V in de oppositie zat van 1999 tot 2004. Ik heb hem gesteund toen hij in mijn ogen onterecht geen minister werd van de Vlaamse Leterme I regering.

Ik heb hem ook altijd een goeie Vlaamse voorvechter binnen de CD&V gevonden en ik had begrip voor zijn broederliefde en het daaruit volgend stilzwijgen.

Maar zwijgen is nog iets anders dan kazakdraaien. Eric, je stelt me teleur in je blogpost “Van Opgrimbie tot De Panne”.

Ik citeer hier een uitspraak van Eric over Willy Dewaele, burgemeester van Lennik:

Pleiten voor een boycot van de (perfect legale) Europese verkiezingen en tegelijk de 3 Franstalige burgemeesters ervan beschuldigen onwettige daden te stellen: il faut le faire!

Eerst en vooral is het pijnlijk grappig dat je “perfect legale” tussen haakjes zet. Wat maakt deze Europese verkiezingen volgens jou wettelijk, terwijl je al eerder de federale verkiezingen als ongrondwettig beschouwde omdat Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is?

Mijn inziens zijn de komende Europese verkiezingen even zeer in strijd met het Arrest van het Grondwettelijk Hof als de komende federale verkiezingen.

Maar het wordt enorm pijnlijk (en voor mij echt droevig) om uit deze quote te kunnen vaststellen dat je het niet eens bent met Willy Dewaele en zijn voornemen om de verkiezingen te boycotten.

In je blogpost “Strijdbaar voor mijn regio” lees ik het volgende:

In Zaventem weigert burgemeester Vermeiren om mee te doen met de boycot van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde. Ik ben het daarover met hem niet eens en heb mij dan ook op dit punt onthouden op het schepencollege. Op de gemeenteraad heb ik samen met de CD&V-N-VA-fractie mijn solidariteit uitgedrukt met de actie van de burgemeesters.

Beste Eric, make up your free (?) mind… Wat is het nu? Ben je nu nog voor of tegen een boycot?

Is dit de man van het beruchte T-shirt (het valt me nu op dat Leterme toen al probeerde het weg te moffelen).

Op iets meer dan een jaar tijd 180° ronddraaien over een eenvoudig issue als dit, valt onder de term kazakdraaien.

Il faut le faire…

Of om het gewoon in mijn eigen taal te zeggen: ge moet maar durven!