feb 15, 2009 - Schipdonkkanaal    No Comments

Weer eens vijf minuten politieke moed, maar dan tegen de gepensioneerden

Fernand Traen was CVP-gemeenteraadslid in Brugge van 1959 tot 2001. Hij was ook 26 jaar voorzitter van de Zeebrugse havenmatschappij MBZ. In 2001 ging hij op pensioen en werd hij opgevolgd door Joachim Coens.

De inmiddels 78-jarige Traen heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de Zeebrugse haven.

In dit boek staan toch een paar opmerkelijke actuele passages, die tekenend zijn voor wat zich afspeelt rond het Schipdonkkanaal.

Traen is altijd voorstander geweest van het Noorderkanaal: een breed kanaal langsheen de N49 van Zeebrugge naar Zelzate en zo naar Terneuzen. Een plan dat door de tegenstand van veel CVP-burgemeesters van de noordelijke gemeenten langsheen de Nederlandse grens afgevoerd werd.

Traen bekeert zich dan maar tot de tweede en volgens hem enig overblijvende keuze: de verbreding van het Schipdonkkanaal. Traen vindt dat men enkel rekening moet houden met de mening van de grote havenbedrijven. Het gepeupel zelf weet volgens hem niet beter. In Damme alleen al leven 500 gezinnen van de haven, dixit Traen. Met andere woorden, die zouden beter eens het spreekwoord “wiens brood men eet, diens woord men spreekt” indachtig nemen volgens de oude man.

De tegenstanders van de verbreding noemt hij smalend gepensioneerden die niets beter te doen hebben.

Traen kiest duidelijk ook voor nog meer containervervoer. De gasterminal (die hij zelf met veel plezier met hopen belastingsgeld heeft uitgebouwd) moet nu maar weer verdwijnen om plek te maken voor een grote containerterminal.

Interessant is ook het voorwoord van Dehaene. Samen met Joachim Coens ziet Dehaene maar één oplossing: “Zeebrugge moet langs het nieuwe (Schipdonk)kanaal een verbinding krijgen met het Schelde- en Rijnbekken”. Hij noemt de tegenstanders ‘Nimby’s’ (not in my back yard) en vindt dat de Vlaamse regering gewoon eens vijf minuten politieke moed moet tonen.

Of hoe de CD&V zich volledig laat inpakken door het grote geld van enkele bedrijven…