Dagorde gemeenteraad 11 februari 2009

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 11 februari 2009 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

A-punten

1.1 – Budgetwijziging Ocmw 2008;

1.2 – Budget Ocmw 2009;

2. Projectverlenging Regionale Jeugddienst Meetjesland;

3. Gemeentelijke administratieve sancties:

– aanvulling: bemiddelingsprocedure minderjarigen;

– samenwerkingsovereenkomst met stad Gent;

4. Woonwijzer Meetjesland – subsidieaanvraag project Wooncentrum Meetjesland;

5. Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem:

budget 2009;

– activiteitenplan 2009-2011;

– kennisgeving jaarplanning 2009;

6. Opmaak GRUP binnengebied – principebeslissing.

Toegevoegde punten

7. Het gemeentebestuur onderschrijft een “Derdebetalercontract” met De Lijn – principebeslissing

(Groen!);

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

Iedereen is van harte welkom om de zitting te volgen vanop de publieksbanken.