Dagorde gemeenteraad 14 januari 2009

De eerste gemeenteraad van het jaar gaat door op woensdag 14 januari 2009 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

A-punten

1. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel;

2. Personeelsformatie – wijziging organogram, financiële haalbaarheid;

3. KLAD verlenging;

4. Ondergronds brengen ICS-netten Maldegemseweg, Aalterseweg, Kouter;

5. Dotatie politiezone 2009;

6. Oprichting “Interlokale Vereniging Wooncentrum”;

B-punten

7. Sanering lozingspunt Ursel – grondinname nr. 8;

8. Wijziging samenstelling beheersorgaan gemeenschapscentrum;

Toegevoegde punten

9. Uitleenpost POB Ursel – wijziging openingsuren (Groep9910).