dec 11, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Niet meer knippen in de kerstverlichting aub

Vorige week konden we het volgende lezen in Het Nieuwsblad:

Het centrum van Ursel krijgt nieuwe kerstverlichting. De oude kerstverlichting werd deze zomer verkeerdelijk uitgeleend in de veronderstelling dat het om de oude kerstverlichting van Knesselare ging. De verlichting keerde na afloop van het evenement terug naar de uitleendienst en was niet meer bruikbaar.

‘We waren al een tijdje van plan om de kerstverlichting in Ursel te vernieuwen’, legt burgemeester Fredy Tanghe (Groep9910) uit. ‘Ze had eigenlijk niet uitgeleend mogen worden. Toen de lichtkransen terugkwamen, waren de labels met nummering op welke plaatsen ze dienden te worden opgehangen, verdwenen. Het zou te veel werk gekost hebben om alles weer in orde te krijgen. We hebben nu nieuwe kerstverlichting aangekocht die op de straatverlichting wordt aangebracht.’

Dit roept toch wel enkele vragen op die ik dan ook aan de burgemeester stelde op de gemeenteraad:

Wordt uitgeleend materiaal bij terugbrengen gecontroleerd op hun staat? Moet bij beschadiging van het materiaal de ontlener betalen voor herstelling of vervanging?

We hebben ook gehoord dat het probleem niet (enkel) het ontbreken van de nummering betrof, maar dat de verlichting werd ingekort waardoor ze niet meer bruikbaar is. Klopt dit?

Uit het antwoord van de burgemeester kunnen we afleiden dat het om een reeks fouten op rij gaat. De kerstverlichting had niet mogen uitgeleend worden en als men ingezien had dat het niet de oude kerstverlichting van Knesselare betrof, had men ook geen toelating gegeven om ze in te korten. Want ze werd wel degelijk versneden op maat van de feesttent waarvoor ze moest dienen.

De ontlener komt er ook goed van af, want hij krijgt gelukkig niet de rekening van 5000 euro gepresenteerd.

Gelukkig worden hier lessen uit getrokken: de ontleendienst zal volgend jaar gemoderniseerd worden en meer met de computer beheerd worden.