Struisvogelpolitiek voor groene energie

Definitie volgens Wikipedia: “Struisvogelpolitiek dankt zijn naam aan de vermeende analogie met het vluchtgedrag van een struisvogel, die volgens het fabeltje de kop in het zand steekt om de vijand niet te zien en in de veronderstelling verkeert dat de vijand dan de struisvogel ook niet kan zien. De term wordt gebruikt waar men vaak bewust de consequenties van een bepaald beleid (of gedrag) niet wil inzien en simpelweg doorgaat met de ingeslagen weg.”

Mijn mening: struisvogelpolitiek is een domme politiek of een hypocriete politiek. Men wil de consequenties niet zien; zoiets doe je enkel uit dommigheid of uit koppige hypocrisie.

Ons schepencollege geeft er momenteel een groots staaltje van weg.

In september vragen ze de gemeenteraad om de conclusies van de synthesenota “Hernieuwbare energie” van Streekplatform+ Meetjesland goed te keuren.

Ik citeer enkele belangrijke punten hieruit:

Een passief regionaal standpunt volstaat niet meer

Een heel hoofdstuk “AANMOEDIGEN RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK EN ZONNE-ENERGIE”

Mogelijke initiatieven:

Stimuleren van zonne-energie

Dit regionaal beleidskader stimuleert verdere inspanningen m.b.t. rationeel energieverbruik

en gebruik van zonne-energie in de streek

Kortom, een mooi plan. Zonne-energie wordt enorm gepromoot. Windenergie ook, maar men wil geen wildgroei van windmolens. Voor Knesselare betekent dit gewoon “geen windmolens dus”… Dat bleek op de gemeenteraad van september 2008 wel duidelijk.

Diezelfde gemeenteraad diende de GVP een punt in om het subsidiereglement voor zonnepanelen aan te passen (lees: Zonnegroen achter de oren).

Het college leek toen niet te willen dat de GVP punten zou scoren, maar ze beloofde wel tegen het eind van het jaar een aangepast subsidiereglement uit te werken. Meer nog, het zou zelfs met terugwerkende kracht zijn.

Op de uitnodiging voor de volgende gemeenteraad staat een punt “subsidiereglement zonnepanelen”.

Wij dus opgetogen naar het gemeentehuis om de dossiers in te kijken en eens te zien hoe het nieuwe reglement er zou uitzien.

Maar… geen reglement te zien. Een leeg dossier. Voor de zoveelste keer, ondanks altijd maar opnieuw de mooie beloften van de gemeenteraadsvoorzitter Fons De Neve. Fons, als ik jou was, zou ik eens een brief als voorzitter naar het college sturen dat zoiets toch echt eens moet stoppen… Als je durft tenminste…

Na wat rondvragen bij de burgemeester aangeklopt. En toen viel ik van mijn stoel…

Men schaft de subsidie voor zonnepanelen gewoon af. De reden volgens de burgemeester: er worden te veel zonnepanelen geplaatst.

Allé, het kan weer tellen… We zetten onze handtekening onder een schoon document, maar iets doen; nee, ho maar…!

Ook weer tof voor jonge gezinnen. Want laat ons eerlijk wezen: oudere mensen die in wat oudere woningen leven, denken niet aan investeringen die maar na 20 jaar renderen. Dus weer een gemiste kans voor onze gemeente om als samenleving waar jonge gezinnen welkom zijn, over te komen.

Het ondertekenen van het hoger vernoemd document noem ik dus hypocriet. Want toen al wisten ze waarschijnlijk al dat ze het reglement gingen afschaffen.

Conclusie: geen windenergie in Knesselare en geen zonneenergie. Ik ben gene groene, maar ik denk dat onze Groen!-collega’s minstens even hard in hun gat zullen gebeten zijn.