okt 17, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Oost-Vlaamse visie op logistiek: Ursel tussen hete vuren

De provincie Oost-Vlaanderen heeft een studie afgerond waarin ze de pijnpunten en speerpunten vastlegt voor Oost-Vlaanderen als logistieke regio.

De volledige studie heb ik gebundeld en kan je <%media(schipdonkkanaal/20081017oost-vlaamse_studie_logistiek.pdf|hier downloaden)%>, maar ik citeer een stukje over onze regio uit de conclusies:

Voor Maldegem/Eeklo geldt het vooruitzicht dat de N49/E34 zal worden opgewaardeerd en dit de bereikbaarheid van deze locatie aanzienlijk zal verbeteren.

Wat de binnenvaart betreft, biedt de eventuele realisering van de huidige missing link Seine-Schelde Westverbinding heel wat perspectieven met betrekking tot bimodaliteit.

Met betrekking tot het spoorvervoer zou de mogelijke Seine-Schelde West-verbinding een extra argument bieden om zowel de potenties van de Vlaamse Havenspoorlijn (Zeebrugge-Gent-Antwerpen) als de vrachtpotenties van spoorlijn 58 diepgaand te onderzoeken. Op deze wijze zou Maldegem/Eeklo als trimodaal feeder- en ontkoppelpunt kunnen dienen. Hierbij dienen ook de synergieën te worden onderzocht, die kunnen voorkomen uit het GrensOverschrijdend Samenwerkingsverband (GOS) tussen onder meer Maldegem en Sluis.

Uiteraard moet de taakstelling naar creatie bedrijventerreinen ter plekke meegaan met de potentiële aantrekkingskracht van deze locatie, als de genoemde strategische projecten gerealiseerd worden.

Ik citeer ook nog een stuk uit de missing link, stuk binnenvaart:

Missing Link B3 Seine-Schelde-West: ook dit kan ondersteund worden door het ‘nut en noodzaak’ ervan te duiden. Essentieel voor mogelijkheden Maldegem/Eeklo en in mindere mate ook voor Aalter.

Het nut en de noodzaak werden onderzocht vanuit een Vlaams en hoger beleids- en economisch perspectief in de ondertussen afgeronde haalbaarheidsstudie, waarvan de MKBA aangeeft dat het project een batig saldo voor de maatschappij kan hebben.

Moet ik er nog eens een tekeningetje bij maken: men wil in alle opzichten van Maldegem & Eeklo een knooppunt maken voor distributie.

Distrubitie betekent verdere verdeling van de goederen die aangebracht worden via het Schipdonkkanaal. Verdeling van goederen betekent vrachtverkeer dat logischerwijze zuidwaarts rijdt (ten dele naar Aalter natuurlijk, denk ook maar aan het nieuwe industrieterrein Woestyne daar) en dus dwars door Ursel.

Binnen 15 jaar is Ursel een dorp langsheen een drukke verkeersader van vrachtwagens met containers.

Om te laten zien dat hetgeen ik nu herhaal en al twee jaar zeg, wel degelijk de bedoeling is, nog een citaat van pagina 51 van het eindrapport:

Zo is het wenselijk om indien de Seine-Schelde west verbinding gerealiseerd wordt ter hoogte van de economische knooppunten Maldegem en Eeklo bijkomend bedrijventerrein te voorzien met minstens een bimodale weg-waterwegontsluiting.