okt 10, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Verslag overleg actiecomités versus de gouverneurs

André Denys en Paul Breyne, respectievelijk gouverneur van Oost- en West-Vlaanderen, hebben van minister Hilde Crevits de opdracht gekregen overleg te plegen met het middenveld om te peilen naar de tegenargumenten. Noem het een luisterend oor, quod non…

Het voorlopig verslag van de vergadering is inmiddels toegekomen, en kan je <%media(schipdonkkanaal/20081013-081007_SSW - Verslag - Consultatie Actiegroepen.pdf|hier)%> lezen.

Een aantal zaken ontbreken echter in dit verslag. ’t Groot Gedelf stuurde volgende aanvulling:

De volgende punten die op de hoorzitting werden vermeld, ontbreken:

Het beslist beleid (AX, spoorinfrastructuur, estuaire vaart) en de reeds gestarte investeringen, die al veel geld van de belastingbetaler vragen, moeten geëvalueerd worden in het licht van de actuele wereldcrisis en recessie die alleen nog maar erger wordt; en dit gericht naar de noden van bijkomende investeringen, in een wereld die op regionaal vlak nooit meer dezelfde zal zijn.(Clement De Meersman)

De combinatie van de aansluiting van het Schipdonkkanaal op het Boudewijnkanaal, de AX en de spoorweg legt een hypotheek op de leefbaarheid van Dudzele.

Laatste pagina: de zinsnede ‘de IRR moet berekend worden op een kostprijs van 630 miljoen’ is een onjuiste weergave van onze verklaring, Dit impliceert immers dat wij akkoord zouden gaan met dergelijk laag bedrag, wat zeker niet het geval is.

De tekst moet luiden:

‘Men verklaart openlijk en officiëel dat de kostprijs van het project 630 miljoen euro zal bedragen. Dan moet men ook de waarde van de overeenstemmende IRR aanpassen, want deze is berekend op een kostprijs van ca 500 miljoen euro. Bij een kostprijs van 630 miljoen euro is het project immers al onrendabel.’