okt 7, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Waterwegen en Zeekanaal is doof

Dat is althans mijn conclusie van het “debat” van gisteravond in Maldegem over de verbreding van het Schipdonkkanaal. De avond zelf was georganiseerd door W&Z en dat was te merken.

Het eerste deel was een lange opsomming van alles wat in de synthesenota te lezen staat.

Daarna was er een “vragenuurtje”. Koen Cromheecke heeft namens het Schipdonkcomité enkele pertinente vragen opgeworpen, de antwoorden waren bedroevend uit het hoofd geleerd en vaak naast de kwestie. Veel van de volgende vragen waren dan ook in dezelfde trant en werden op een gelijkaardige non-wijze beantwoord.

Ik heb de vragen van Koen en de antwoorden hierop gefilmd vanuit de zaal. Omdat ik al te veel tape verspild had aan het nietzeggende eerste deel, heb ik niet alle vragen en antwoorden.

Het is jammer om vast te stellen dat Waterwegen en Zeekanaal NV zo doof blijft. Ik kan enkel vaststellen dat ze geenszins wilden dat de tegenstanders een uitgebreide presentatie konden geven, er mocht enkel vanuit de zaal gereageerd worden. Dank wel aan de moderator om Koen tenminste te laten uitspreken.

Ik vraag me af of deze reactie er ééntje is uit schrik? Hebben ze zo schrik van de kritiek dat er dezer dagen enkel infoavonden worden georganiseerd door organisaties die het plan genegen zijn om het ons door de strot te duwen? Of hebben ze iets te verbergen?

Ik denk echter dat de basis van de studie verkeerd is. De Vlaamse overheid heeft de instantie die de begunstigde zou worden van het nieuwe kanaal gevraagd om na te gaan of dit kanaal er is. Het lijkt alsof je het solvabiliteitsonderzoek in een bank laat doen door diegene die de lening aanvraagt.

Tuurlijk willen die ingenieurs dat kanaal. Hoe vaak krijgt een bende ingenieurs vij Waterwegen & Zeekanaal de kans om 45 kilometer uit te graven, sluizen aan te leggen en 17 bruggen te bouwen?

Trouwens, over die bruggen. Ingenieurs hebben blijkbaar toch een probleem met rekenen. Er zijn nu 25 bruggen over het Schipdonkkanaal. Eén van de uitgangspunten van de studie was dat alle overgangen bewaard zouden worden. In de studie worden bij de kosten slechts 17 bruggen genoemd. Op de vraag waar de acht anderen gebleven zijn, was het antwoord gisteren “jamaar, er moet er eentje niet herbouwd worden en er zijn er twee zo dicht bij mekaar dat ze vervangen worden door één brug”. 17+1+1 is dus 25? Dat belooft om te kunnen rekenen op hun kosteninschatting.

Voor wie het vergeten is: de studie zegt dat bij een hoge groei het kanaal in alternatief 3 rendabel wordt. De feiten zijn dat de baten de kosten slechts met 20% overstijgen, dus als de groei ook maar iets minder is, of wat veel waarschijnlijker is, niet alle kosten gerekend zijn en dit project – net zoals zovele andere openbare projecten – het dubbel of driedubbel zal gaan kosten, is er helemaal niet eens sprake van een deftige kosten/baten-)verhouding.

Voor de geïnteresseerden, heb ik ook de speech van Johan De Roo, burgemeester van Maldegem, die hij ter inleiding van de info-avond gaf:

UPDATE 22:35

Karel Van Maele, voorzitter van het Schipdonkcomité, mocht deze namiddag zijn uitleg doen op Radio2: