mei 17, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Haalbaarheid Seine-Schelde West verbinding

Bruno Roegiers stuurde me nog volgende mail:

In opdracht van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Waterwegen en Zeekanaal, Afdeling Bovenschelde, bestudeerde Technum via Resource Analysis en IMDC de mogelijkheid om via een verruiming van het Afleidingskanaal van de Leie, de Vlaamse kusthavens op een vlotte wijze met het Europese binnenvaartnetwerk te verbinden. De opdracht bracht de technische, financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het project in kaart.

Door een betere aansluiting van de Vlaamse kusthavens op het Europese binnenvaartnetwerk kan het transport via het water bevorderd worden met een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen en verminderde congestie tot gevolg. Technum gelooft in een optimale afstemming van verschillende transport modi.

bron: www.technum.be, via activiteiten doorklikken naar beleidsstudie en -advies en vervolgens naar impactanalyse