jan 15, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

De verbreding zal er komen

Ik kan geen enkele andere conclusie trekken uit volgende tekst.

Het is een citaat uit een interview met minster Hilde Crevits uit het Nieuwsblad van 15 december 2007:

Ook het zogenaamde Seine-Schelde Westproject kan enorme gevolgen hebben voor onze provincie. De verbreding van het Schipdonkkanaal moet de haven van Zeebrugge beter bereikbaar maken voor de binnenvaart. Maar velen vrezen dat daardoor het polderlandschap van Damme verloren zal gaan. ‘De haalbaarheidsstudie die moet uitmaken of de ontsluiting van Zeebrugge via het Afleidingskanaal van de Leie een haalbare kaart is, is nu afgerond. Tegelijkertijd werd er een plan-MER (milieu-effecten rapport, red.) opgemaakt, en die ligt ter inzage bij alle betrokken gemeentes, en bij de provincie. In West-Vlaanderen gaat het om Beernem, Brugge, Damme en Oostkamp. Iedereen kan via dat plan-MER opmerkingen geven over wat er allemaal in dat milieu-effectenrapport onderzocht moet worden.’ ‘Pas als dat dan allemaal bestudeerd is, kunnen we aan de discussie beginnen over welke ingrepen er allemaal zullen gebeuren. We gaan voorzichtig tewerk, maar ik wil dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor dat project. Heel wat mensen vrezen dat bredere kanalen en grotere schepen het polderlandschap rond Damme zullen aantasten. Het is daar inderdaad mooi, en we zullen maken dat het daar mooi blijft.’ Ondertussen wacht het Zeebrugse havenbestuur wel ongeduldig op een oplossing. ‘Havenvoorzitter Joachim Coens gaat akkoord met de weg die we nu volgen. Het is heel belangrijk dat dat Seine-Schelde-West-project er komt. Het is van levensbelang voor de toekomst van de haven van Zeebrugge. Wel, de haalbaarheidsstudie is nu klaar, en daarover gaan we nu overleggen met alle betrokken partijen. Ik verwacht dat we tegen mei of juni een duidelijke keuze zullen maken over de weg die we zullen volgen.’

3 dagen later besefte de minister blijkbaar dat ze zich versproken had. Ze zei immers dat de studie afgerond is (medio december 2007 dus).

In een reactie aan het Nieuwsblad liet ze het volgende weten:

De haalbaarheidsstudie van het Seine-Schelde West-project, die moet uitmaken of de ontsluiting van de haven van Zeebrugge via het Schipdonkkanaal moet, is nog niet afgerond. Dat laat Vlaams minister Hilde Crevits weten in een reactie op het interview van 15 december (uw krant).

De studie zou klaar moeten zijn halfweg volgend jaar. Voor het begeleiden van die studie werd een klankbordgroep opgericht, waarin de verschillende maatschappelijke actoren zijn opgenomen, zoals lokale besturen of landbouw- en milieuverenigingen. Die groep moet toelaten de studie vanuit een brede maatschappelijke context te benaderen. Naast de haalbaarheidsstudie zal ook een plan-MER worden uitgevoerd, die nu ter inzage ligt bij de betrokken gemeenten.

De uitspraak krijgt mijn inziens veel meer betekenis door perse een rechtzetting te willen publiceren.

Volgens mij sprak ze de waarheid. De studie is klaar en er is maar één probleem: het verkopen aan de bevolking. Er moet (dixit minister Crevits) enkel nog bekeken worden welke ingrepen moeten gebeuren om “het mooi te houden” en “een breed maatschappelijk draagvlak” te creëren.

En dat is exact wat ik al maanden geleden zei: de haalbaarheidsstudie is een onderzoek om uit te zoeken hoe men het haalbaar moet maken om de bevolking dit te laten aanvaarden. Ik noem het dus eerder een aanvaardbaarheidsstudie.

Binnenkort gaat men sommige politici nog gaan verdenken van het feit dat hun (lokaal) verzet enkel geënsceneerd was, met goedkeuring van hogerhand in de partij. Welnu, bij mij is dat zeker niet het geval en net daarom wil ik niet ijdel zand in de ogen strooien. Ik geloof niet dat we de verbreding kunnen tegenhouden, tenzij we met honderdduizend de straat optrekken. Maar is dat haalbaar?