dec 28, 2007 - Geenszins    No Comments

Wat verdient een gemeenteraadslid?

Soms krijg ik deze vraag wel eens, als de vraagsteller me goed genoeg kent of genoeg durf heeft om te beseffen dat er niks verkeerd is aan die vraag. Dat zijn publieke gegevens en daar komt geen geheimzinnigheid aan te pas. Daarom ook dat ik elk jaar gerust de afrekening durf publiceren.

Dit jaar heb ik in totaal 12 vergaderingen gehad: 9 gemeenteraadszittingen (de eerste was ik immers niet welkom en in juli was ik op vakantie) en 3 keer financiële commissie (begroting 2007, rekening 2006 en begrotingswijziging 2007).

Dus dat is bruto 12 x 175€ = 2.100€.

Netto hou ik daar met twee kinderen ten laste (waarvan eentje mindervalide) 1315,64€ van over.

Aangezien we in de fractie de afspraak hebben 1/11de van het brutobedrag door te storten aan de partijkas (vooral om activiteiten te betalen en een kas voor de verkiezingen op te bouwen), schiet daar bij mij nog 1315,64€ – 190€ = 1125,64€ van over.

Veel of weinig? Dat moet eenieder voor zichzelf uitmaken. Een groene oppositiecollega vindt het te veel. Ik twijfel er niet aan dat de brave man het bedrag gewetensvol doorstort aan een goed doel.

Ik weet dat ik voor iedere gemeenteraad minstens één dag (vaak twee dagen) niet kan werken (als fractieleider ga ik de dossiers kopiëren, inscannen en vooral inhoudelijk voorbereiden en alles uitpluizen). Voor financiële commissies zijn dat vaak nog meer dagen.

Ik weet dus voor mezelf dat ik op financiëel vlak beter af zou zijn zonder een politiek mandaat.

Maar wie het voor het geld doet, valt vroeg of laat door de mand. Alleen wie gedreven is om via politiek onze maatschappij een stukje beter te helpen maken, houdt de inspanningen vol.

Maar ook dat moet ieder voor zich uitmaken, ik heb alvast open kaart gespeeld.