nov 28, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

MER Woestijne verraadt iets over Schipdonkkanaal

Vorige vrijdag was er de informatieavond in Aalter omtrent de verkoop aan en de ontwikkeling door W&Z van het nieuwe regionale bedrijventerrein Woestijne.

Tijdens de presentatie van schepen Patrick Hoste ging het natuurlijk ook over het Milieu EffectenRapport (MER) dat moest uitgevoerd worden naar aanleiding van het nieuwe industrieterrein.

Een belangrijk hoofdstuk in dit MER zal trouwens gaan over de uitbreiding van het gabariet van het kanaal Brugge-Gent van 1.250 ton naar 2.000 ton.

De schepen vermeldde hierbij dat het dan voornamelijk om het stuk gaat voorbij Aalter tot aan Schipdonk, waar dan aansluiting kan gemaakt worden op het nieuwe verbrede afleidingskanaal.

De schepen vermeldde trouwens ook nog in de reeks “waarom is het zo belangrijk om dit nieuwe terrein te ontwikkelen langs het kanaal Brugge-Gent” dat door “maatregelen die binnenkort genomen worden” een betere ontsluiting zal zijn van de haven van Zeebrugge…

Kortom, het is niet letterlijk gezegd, maar tussen de regels door kan je toch al merken dat heel wat instanties stilaan zeker beginnen te zijn van de verbreding van het Schipdonkkanaal.