nov 13, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselaarse gemeentebelastingen in top 3 Meetjesland

Ik vroeg me vorige week tijdens de gemeenteraad in Knesselare af of we blij moesten zijn dat de belastingen (voorlopig?) nog niet verhoogd worden, hoewel de schuldgraad reeds 25% steeg op één jaar tijd!

Desalniettemin moeten we vaststellen dat zowel de Aanvullende Personenbelasting (APB) als de opcentiemen op de Onroerende Voorheffing (OOV oftewel de grondbelasting) in onze gemeente bij de hoogsten blijven in het ganse Meetjesland en in gans Oost-Vlaanderen.

Om u een idee te geven, heb ik de cijfers eens bij mekaar opgeteld en in een grafiek gezet (met aanpassing van dezelfde grootteorde):

Op gelijke hoogte met Maldegem kunnen we stellen dat we qua gemeenteblastingen bij de top-3 van de regio zitten en tevens bij de hoogsten uit gans (Oost-)Vlaanderen.

Natuurlijk werd het ons niet in dank afgenomen dat we dit aan de kaak stelden. Eender welke opmerking nadien wordt dan afgeblokt met een grijns en de opmerking “dat gaat te veel geld kosten en dan moeten we de belastingen verhogen”…

Eens wat efficiënter gaan werken, is blijkbaar nog niet aan de orde gekomen.