sep 21, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Europese commissie op mijn blog

Tiens, deze maand al opmerkelijk wat IP’s van het Europees Parlement en de Europese Commissie in mijn bloglogs zien langskomen…

Na wat speurwerk de oorzaak gevonden. Europees Parlementslid (en thans kandidaat-voorzitter Groen!) Bart Staes heeft op basis van onze acties een vraag gesteld aan de Europese Commissie (vraag E-4415/07), waarin hij verwijst naar deze website:

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4415/07

van Bart Staes (Verts/ALE)

aan de Commissie

Betreft: Mogelijke Europese subsidiëring vaartrajecten Seine-Schelde project én het project Seine-Schelde-West

Dit jaar heeft de Vlaamse regering een subsidieaanvraag ingediend bij de EU voor het Seine-Scheldeproject. Dat project wil van de Leie een Europese hoofdvaarroute maken. De waterweg zou worden verdiept tot 4,5 meter en de bruggen verhoogd tot 7 meter zodat op het traject Franse grens-Gent schepen kunnen varen met een tonnage tot 4.500 ton. Lokale actiegroepen en bewoners maken zich echter vooral zorgen over de uitbreiding van het project, dat ook wel bekend staat als het project Seine-Schelde-West, mede op verzoek van de haven van Zeebrugge. De actiegroepen menen dat de verbreding van het Schipdonkkanaal vanaf het kanaal Gent-Brugge (Brugse Vaart) tot Zeebrugge catastrofaal zou zijn voor de streek (www.schipdonkkanaalblijft.be). De uitbreiding van het Seine-Schelde-project naar Zeebrugge middels het project Seine-Schelde-West past duidelijk niet in de achterliggende beweegredenen van het Seine-Schelde project. Daarbovenop komt dat het Seine-Schelde-West-project op ecologisch en toeristisch vlak een drama voor de streek betekent. Een prachtig natuurgebied gaat verloren en de bestaande wandel- en fietsinfrastructuur gaat verloren, terwijl ook de bestaande horecasector wordt bedreigd.

Mag ik van de Commissie vernemen:

1. Welke de reeds aangegane verplichtingen zijn ten aanzien van deze projecten?

2. Hoe en in welke mate de Commissie kan interveniëren in de financiële ondersteuning van deze projecten?

3. Of zij reeds gecontacteerd werd door de autoriteiten met betrekking tot het project Seine-Schelde West?

4. Of ze me kan meedelen of dit project haar bekend is en of zij de mening deelt dat de uitvoering van dit laatste project inderdaad bijzonder nadelig zou zijn voor de streek? Of zij overweegt het Seine-Schelde-West project desgevraagd mede te financieren?

Ik hou het in de gaten wanneer de commissie geantwoord heeft (of wanneer Bart Staes of Luc Lampaert het mij laten weten).

In tussentijd, dames en heren van de Europese Commissie, van harte welkom op deze site, bienvenue, welcome, willkommen, enz…

Ik hoop dat u echt een kijkje neemt welk mooi stukje natuur en landschap hier dreigt verloren te gaan, hoeveel lasten de omliggende gemeenten gaan moeten dragen en in ruil voor wat? Meer trafiek in de haven van Zeebrugge?

U probeert een snelweg in Polen tegen te houden, probeert u aub ook een overbodige kanaalverbreding in Vlaanderen te stoppen.

Alvast bedankt, Barroso, Dimas, Barrot en co.