aug 13, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Het Schipdonkkanaal in de pers

De laatste dagen heb ik nog wat persknipsels verzameld.

Er zit er één bij die enkele mooie bedenkingen geeft. Het gaat niet over het Schipdonkkanaal, maar wel over het Deurganckdok in Doel en over de toegevoegde (economische) waarde van scheepvaart. Ik citeer enkele zaken om tot nadenken of discussie aan te zetten. Het volledige artikel is verschenen in Knack van 1 augustus 2007.

GEERT NOELS: De Nationale Bank heeft in een studie van enkele weken geleden nog maar eens bevestigd dat de niet-maritieme cluster in de haven veruit de belangrijkste is voor werkgelegenheid en toegevoegde waarde. En net die heeft het moeilijk. De petrochemie en de automobielsector hebben een economisch hefboomeffect dat volgens sommige schattingen wel tien keer hoger is dan dat van de pure logistiek. De ene job is dus niet economisch gelijkwaardig aan de andere. Toch wil ons land zich nu uitgerekend in logistiek specialiseren. Pure logistiek heeft weinig toegevoegde waarde, is ecologisch gezien erg nadelig en vraagt enorme investeringen in infrastructuur.

Zoals het Deurganckdok, dat nu al 650 miljoen euro heeft gekost of drie keer meer dan gepland?

NOELS: Die investering leidt dan nog tot een ketting van andere investeringen. In totaal worden de kosten geschat op wel 3 miljard euro, de jaarlijkse onderhoudskosten van enkele tientallen miljoenen euro’s niet meegerekend. Het dok legt enorm beslag op onze beperkte open ruimte, ook al wegens alle bijkomende ontsluitingsinfrastructuur, en het heeft erg negatieve effecten op de mobiliteit in deze cruciale economische regio. Andere activiteiten met een hoge toegevoegde waarde, zoals de chemie- en de automobielsector, worden juist op de helling gezet door de onbereikbaarheid als gevolg van al die containers op de weg. Dat is het verdringingseffect.

Ook de ecologische kosten zijn aanzienlijk en werden vroeger nooit meegerekend. Het vrachtwagenverkeer weegt natuurlijk op het milieu. Maar wat minder bekend is, is dat de scheepvaart in ons land verantwoordelijk is voor de helft van alle CO2-uitstoot. De binnenscheepvaart is minder milieuvriendelijk dan men hem voorstelt, omdat men met oude, vervuilende boten werkt.

© 1/8/07 Knack

We kunnen enkel maar hopen dat de haalbaarheidsstudie een werkelijke kosten/batan analyse is waarbij echt alle kosten en de werkelijke baten worden gerekend.

Bovenstaande citaten geven duidelijk aan dat de kosten soms veel verder gaan dan (moedwillig?) werd aangerekend in studies, maar dat tegelijk de baten van pure logistiek veel minimaler zijn plus dat ze ook nog eens ten koste gaan van jobs die veel meer waard zijn.

Nog een ander artikeltje over Hansbeke bij meer lezen…

In Hansbeke is men blijkbaar min of meer voorzichtig vorostander van de verbreding:

Verbindingsweg moet wachten op breder kanaal

Gemeente hoopt op meer waterrecreatie als werken klaar zijn

Landegem/Hansbeke

De afschaffing van verscheidene overwegen in Hansbeke wordt opgevangen door de aanleg van een nieuwe weg langs het Schipdonkkanaal, maar een bouwvergunning blijft uit. «Het is wachten op de studie over de verbreding van het kanaal», zegt burgemeester Roger Boone (CD&V). «Net op deze plaats is er sprake van een rangeerstrook, waar de schepen elkaar kunnen kruisen. Daarvoor zou over een afstand van een halve kilometer een verbreding van 40 meter nodig zijn.» Het gemeentebestuur schiet de plannen niet bij voorbaat af. «Misschien biedt dit wel kansen voor extra waterrecreatie.»

Vorig jaar viel de beslissing om twee overwegen af te schaffen, als er onder meer een weg kwam langs het Schipdonkkanaal tussen de Brouwerijstraat en het spoorwegviaduct in Landegem. Net daar knelt nu het schoentje. «Een bouwvergunning is er nog niet, het probleem situeert zich op het niveau van de provincie en de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal», zegt burgemeester Boone.

«De mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal om scheepvaartverkeer tot 4.400 ton toe te laten, heeft voor onze gemeente geen gevolgen, maar het inplanten van een rangeerstrook voor de schepen wel. Over een lengte van een halve kilometer is een verbreding van het kanaal nodig zodat de boten elkaar zouden kunnen kruisen. Men kiest ervoor om dit in te planten waar weinig gebouwen staan, dat is de reden waarom het wachten is op de aanleg van de weg. Voor de verbindingsweg is dit niet onoverkoombaar», denkt Boone.

«Die kan altijd mee opgeschoven worden, maar we moeten waken over de leefbaarheid van de omgeving.» Op dit moment kijkt het gemeentebestuur de kat uit de boom, een standpunt is nog niet ingenomen. «Ik verwacht niet dat onze stem luid zal doorklinken, maar het is niet noodzakelijk louter negatief voor onze gemeente. Extra watersportmogelijkheden kunnen bijvoorbeeld een extra troef zijn.»

© 13/8/07 Gaetan Regniers Het Laatste Nieuws