apr 12, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Zomergemse infokrant over de verbreding van het Schipdonkkanaal

In Zomergem verscheen deze week een nieuwe infokrant met daarin een chronologisch overzicht van de afgelopen weken omtrent de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Veel extra informatie kunnen we hier niet uit halen: het meeste hadden we hier al geschreven. Het is natuurlijk wel meegenomen dat ook de meerderheid van Zomergem zich blijft verzetten.

Hopelijk blijft burgemeester Jo dat doen en wordt hij niet van de blauwe top teruggefloten.

Het artikel staat bij “meer lezen”…

Luc Lampaert heeft echter terecht opgemerkt dat het artikel meer vragen dan antwoorden opwerpt.

Het artikel uit de infokrant: <%media(20070412-infokrant-zomergem.pdf|Infokrant Zomergem 11 april 2007)%>

Luc Lampaert gaat volgende vragen stellen aan de administratie:

Het schipdonkkanaal gaat nu met buizen onder de Brugse vaart (het verschil van het waterniveau is nu minimum 50 cm) Komt er een nieuwe sluis aan ’t sas? Komen er elders nog sluizen op het traject? Als ’t niveau van de Brugse vaart gelijk komt met het Schipdonkkanaal, hoeveel zal ’t waterniveau dan stijgen? (zeker minimmum 50 cm) Worden er extra dijken voorzien langs het kanaal. Hoe men de terugsteek van water in beken en zijkanalen tegenhouden? Welke aanpassingen zullen er gebeuren aan de installatie van Heist (waar het water, bij wateroverlast gepompt wordt in de zee). Waarom zijn er steile wanden (rechte oevers) in Meirlare?

Ik zou zeer graag een gedetailleerd budget zien van die 450.000 euro: wat wordt er voorzien? Zitten er daar sluizen, bruggen, dijken, onteigeningsgeld….in?

Wat voorziet de overheid langs de oevers van het schipdonk: nieuwe industrie? Welk transport voorziet men over het kanaal: zowel opwaarts als afwaarts. Wat is de toekomstvisie van de haven van Zeebrugge: blijft het een gas en containerhaven of wordt het ook een bulkhaven en zullen schepen deze goederen vervoeren langs die waterweg. Is dit geen concurrentie aan Gent en Antwerpen. Elke haven heeft toch zijn eigen affiniteit?

Waarom is het kanaal nodig (indertijd werd het Albertkanaal gegraven tegen de Duitsers en omdat er koolmijnen waren in Limburg. Wat kan dit kanaal als meerwaarde betekenen voor onze streek? Hoe breed is schipdonk nu? Het zou maar (?) 50 m worden: is danvoldoende voor schepen van 4500 ton??

Nu kan men het schipdonkkanaal niet uitbaggeren want men weet geen raad met het giftige baggerslib: wat gaat men doen bij een verbreding en een uitdieping: het boeltje samen (aarde en vervuild slib) storten? Alle bruggen moeten zeker weg (zie het zijn hoge schepen) Hoe hoog zal zo een nieuwe brug zijn. Veronderstel dat het kanaal inderdaad maar 50 m breed wordt: hoever begint de aanloop van zo een brug? Hoeveel extra zal moeten onteigent worden?

Die uitwijkstroken dat moeten ze mij een keer uitleggen.

Van zodra we de antwoorden krijgen, zullen we ze hier posten…