dec 29, 2006 - In de wereld    No Comments

Geen Nederlands? Boete van 500 euro

Ik ben er zeker van dat deze titel heel wat mensen naar mijn site zal lokken die hopen op vermakelijk nieuws. De één zal hopen dat de titel slaat op franstalige marktkramers die niet alleen in Merchtem op de vingers getikt worden, de ander hoopt misschien dat de toepassing van de wooncode nog verder gaat en wie niet op tijd Vlaams kent, een boete krijgt.

Anderen zullen nog verder dromen…

Wel, aan al deze die aan zulke zaken dachten op Vlaams grondgebied: jullie zijn mis.

Ik heb het over het feit dat de Nederlandse Spoorwegen voortaan op de lijn Luik-Maastricht de Waalse treinbestuurders die niet voldoende kennis van het Nederlands hebben, beboeten. (bron: MetroTime)

Zo zie je maar: wat in België sommige doet likkebaarden omdat ze weten dat het onmogelijk is dat zoiets zou gebeuren, lukt wel net over de grens.

Ik kan het mij niet inbeelden dat de NMBS zwaardere maatregelen zou nemen om ongevallen zoals die van 27 maart 2001 in Pécrot te voorkomen. Tweetaligheid wordt alsmaar minder afgedwongen. Zelfs rechters in Brussel moeten niet meer tweetalig zijn.

De talenonkunde in ziekenhuizen leidde al tot een Europees onderzoek dat van meet af aan werd gemanipuleerd door waalse lobbygroepen: wat een onderzoek naar aanleiding van een Vlaamse klacht was, werd door de Walen omgevormd tot mede-onderzoek naar de discriminatie van de franstalige minderheid. Wat volgde was een streep door de rekening want twee conclusies kwamen uit hat rapport naar voren: “Nederlands in Brussels ziekenhuis is must” en dat “Franstaligen in de Brusselse Rand geen minderheid vormen”.

Zijn de boetes van de NS dan onterecht? Neen, het gaat om veiligheid. Een bestuurder – van eender welk voertuig – die de lokale regelgeving en instructies niet kan begrijpen, vormt een gevaar voor al de andere vervoersgebruikers.

Is het dan abnormaal om deze regel die uit het pure gezonde verstand voortspruit, algemeen aanvaardbaar te maken? In een wooncode bijvoorbeeld? Met alle respect voor anderstaligen, maar in Vlaanderen moet men dringend eens beseffen dat er niks verkeerd is aan het feit dat men zou verwachten dat wie er woont, werkt en/of leeft, zich onze taal eigen maakt en begrip opbrengt voor onze cultuur.

Dit heeft geen uitstaans met xenofobie. Anderen zijn welkom, onze talenkennis en bereidheid tot een compromis, maakt dat Vlaanderen een zeer aangename plaats is om te wonen, voor buitenlanders, anderstaligen en allochtonen.

Als we dat zou willen houden, dan moet onze cultuur, waar die comprimisbereidheid ingebakken zit, gerespecteerd en gevoed worden. Het is net dankzij onze eigenheid, onze typische Vlaamse cultuur, dat het hier goed wonen is.

Laat ons dus de valse schaamte en het verkeerd linksopgeplachte politiek incorrecte etiket van onverdraagzaamheid vallen indien we vragen om respect voor onze taal en cultuur.

Het gebeurt overal, ook net over de grens; afgedwongen met boetes indien nodig!