jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Geen speeltuintje meer op de hoogte

Tien jaar lang hebben de kinderen op de Hoogte en uit de omgeving kunnen genieten van een stukje grond met enkele speeltuigen.

In tegenstelling tot wat veel mensen dachten, was deze grond geen gemeentelijk bezit, maar wel privébezit. De eigenaar wist tien jaar geleden bij de verkaveling echter al dat hij een tijd lang geen gebruik zou maken van de grond. De gemeente sloot vervolgens een overeenkomst om de grond te mogen gebruiken als speelpleintje. De gemeente moest instaan voor de speeltuigen en het onderhoud.

Maar aan