jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Geen speeltuintje meer op de hoogte

Tien jaar lang hebben de kinderen op de Hoogte en uit de omgeving kunnen genieten van een stukje grond met enkele speeltuigen.

In tegenstelling tot wat veel mensen dachten, was deze grond geen gemeentelijk bezit, maar wel privébezit. De eigenaar wist tien jaar geleden bij de verkaveling echter al dat hij een tijd lang geen gebruik zou maken van de grond. De gemeente sloot vervolgens een overeenkomst om de grond te mogen gebruiken als speelpleintje. De gemeente moest instaan voor de speeltuigen en het onderhoud.

Maar aan dat ravottend plezier komt nu een einde. Binnenkort starten de bouwwerken en dus liet de gemeente de speeltuigen verwijderen.

We kunnen dit jammer vinden, maar we moeten in de eerste plaats de eigenaar dankbaar zijn om dit tien jaar lang mogelijk te maken.

Aangezien de gemeente in deze verkaveling geen openbaar kavel heeft zoals op De Wijngaard, zal er dus