jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Dagorde gemeenteraad 8 december 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 8 december om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis in Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Beleidsnota 2011;

3. Financiële nota 2011 – budget;

4. Financieel beleidsplan 2011-2015;

5. Toelagen en niet-verplichte uitgaven;

6. Dotatie politiezone Aalter-Knesselare 2011;

7. Programma investeringen dienstjaar:

fotovoltaïsche zonnepanelen loods sportterrein;

fotovoltaïsche zonnepanelen dienstencentrum Ursel;

fotovoltaïschezonnepanelenfeestzaalKaterhoek;

vernieuwenenisolerendakbibliotheek;

optimaliserenbrandveiligheidParkresidentie;

herstellingbuurtwegen;

saneringaanbekenenwaterlopen;

8. Contantbelasting rioolaansluiting;

9. Reglement IBA’s;

10. Offertevraag leningen;

11. Brandweerhervorming – goedkeuring ontwerpovereenkomst; 12. Permanentpolitiereglementgemeentewegenis-advies;

B-punten 13. Werkingsverslag cultuur 2009 en actieplannen 2010-2011; 14. Vergaderdagen gemeenteraad 2011.

C-mededelingen D-punten – mondelinge vragen van raadsleden