apr 16, 2011 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare int onrechtmatig geld voor inzameling

Kent u Recupel?

Sinds 2001 is er wetgeving die bepaalt dat afgedankte elektrische apparaten moeten recycleerd worden. De producenten en invoerders hebben daarom deze vzw opgericht. Bij de aankoop van ieder nieuw apparaat betaalt u een recupel-bijdrage om de kosten van ophaling en verwerking te betalen.

U kan enerzijds bij de aankoop van een nieuw elektrisch toestel uw oud exemplaar afgeven aan de verkoper, maar als u geen nieuw toestel koopt, kan u altijd terecht in het containerpark. Recupel heeft daarvoor immers een akkoord gesloten waardoor particulieren gratis toegang hebben tot de containerparken voor het deponeren van afgedankte toestellen.

Knesselare vraagt ten onrechte 2 euro

In 2009 besliste de Groep9910-meerderheid om geld te vragen voor het niet-bestaande (en trouwens niet-vergunde) “containerpark”.

Het reglement stelt duidelijk dat je per m3 ander afval 2¤ moet betalen.

Ik vroeg tijdens de gemeenteraad van april aan het schepencollege of men bewust was van het feit dat dit illegaal is.

Ik zag schepen Cooreman knikken en de burgemeester haastte zich om te zeggen “wij vragen geld voor de toegang, niet voor het deponeren van het afval, dus er is niks illegaal aan”.

Twee keer gelogen in één zin:

  • ten eerste is het reglement duidelijk: Met ingang van 01 september 2009 wordt een retributie ingevoerd van 1,00 euro voor de aanvoer van groenafval tot maximaal 2 m3 en van 2,00 euro voor ander afval tot maximaal 1 m3.
  • ten tweede, zoek antwoord 811210 op de FAQ van www.recupel.be en je leest heel duidelijk: Is de toegang tot de containerparken gratis ? De gemeentes en intercommunales hebben met Recupel een akkoord gesloten waardoor particulieren en in bepaalde gevallen ook handelaars gratis toegang hebben tot de containerparken voor het deponeren van beperkte hoeveelheden AEEA.

Het college weet dus maar al te goed dat ze hier twee keer innen van de burger: we betalen enerzijds recupelbijdragen die gebruikt wordt om de gemeenten te vergoeden voor hun inzamelplicht, maar we betalen een tweede keer om onze toestellen af te geven.

Op mijn mondelinge vraag beloofde de burgemeester dit na te kijken, maar als men tegen volgende gemeenteraad geen punt naar voren brengt om deze toestand te reguraliseren, zal ik zelf een punt indienen. Wordt dat niet goedgekeurd, zal ik klacht indienen bij de hogere overheid.

Want is het een schande dat het containerpark dat ze bij de vorige verkiezingen binnen het jaar beloofden er nog niet is, het is een schande dat het huidige containerpark illegaal uitgebaat wordt en het is nog schandaliger dat men geld op geld vraagt voor al deze schandes.