sep 24, 2008 - In Vlaanderen    No Comments

The saga continues

Moet ik nu huilen, blij zijn, verder strijden of stilletjes zwijgen en verdwijnen…?

Ik geef eerlijk toe: die gedachten wisselen mekaar af…

Ik ben niet gemaakt voor de nationale politiek, da’s wel duidelijk. Eenrichtingsstraten, subsidies voor zonnepanelen, de prijs van huisvuilzakken, … da’s mijn politiek ding. Tussen de mensen, zoals dat in CD&V-middens zo mooi verwoord wordt.

Als politicus een eigen mening hebben, is voor mij heel belangrijk. Voor die mening kiezen mensen en kiezen ze net niet voor mij. Daar draait het in een democratie rond. Ik hou van politici die hun gedacht zeggen, zoals Eric Van Rompuy. Ik zal dat altijd doen.

Nu wil het toeval dat ik dus gisteren blijkbaar de enige was met kritiek en dat die kritiek snel werd opgepikt door Terzake.

Kritiek is nooit leuk en ik kan dus best aanvaarden dat men dit bij de CD&V-top niet leuk vindt.

Ik vind wel dat ik het recht heb om te zeggen dat ik me niet meer kan vinden in een partij en net daarom gebruik wil maken van mijn recht op meningsuiting om de koers van die partij bij te sturen. Een domme ja-knikker ben ik niet.

Dat mijn felle taal felle reacties uitlokt, daar kan ik mee leven. Dat men het niet eens is met mij, ook geen probleem. Maar dat men mij tracht monddood te maken, da’s een brug te ver.

Misschien was de email van de regiovoorzitster ook een emotionele reactie, laat ik daar misschien het voordeel van de twijfel gelden. Maar andere uitspraken die ik vanavond heb gehoord toen ik met de cameraploeg aan de deur van het provinciaal bestuur stond, waren naast de kwestie en beneden de gordel. Op die manier voer ik zelf geen oppositie en heb ik geen zin in politiek.

Enerzijds zijn er de vele emails en reacties die me moed geven de mening van een misschien kleine minderheid van de basis te vertolken; anderzijds zo afgemaakt worden voor je mening met zaken die er niet toe doen is ontgoochelend. Zeker van de partij waar mijn hart ligt/lag en waar ik me 15 jaar zo heb voor ingezet.

De komende dagen zullen dus voornamelijk dienen om na te denken: ga ik in op de vraag van CD&V om mijn ontslag aan te bieden of niet…

Voor wie wil kunnen volgen: het korte stukje van de non-reacties bij Terzake: