okt 1, 2008 - In Vlaanderen    No Comments

Zonnegroen achter de oren?

Je zou van Fredy Tanghe toch niet mogen denken dat die groen is achter zijn oren?

En toch een cirkelredenering maken die vierkant is…

Op de vorige gemeenteraad was er een punt waarin de regionale visie van het Streekplatform Meetjesland uit de doeken werd gedaan. Rode draad is de logische keuze voor milieuvriendelijke en hernieuwbare energie.

Daarin staat letterlijk volgende zin te lezen: “verhoogde inspanningen leveren met betrekking tot rationeel energieverbruik en gebruik van zonne-energie”.

Later was er een punt vanwege onze fractie omtrent gemeentelijke subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen.

Er bestond al een oud reglement dat voorzag in een subsidie van 500¤ voor het aankopen en installeren van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen op een woning.

Om deze toelage voor zonnepannelen te verkrijgen moest de aanvrager een bewijs leveren dat hij een subsidie heeft verkregen van de Vlaamse gemeenschap.

Dit systeem is echter afgeschaft sinds augustus van 2007 door de Vlaamse overheid. Sinds die datum is het systeem van subsidie vervangen door het systeem van “groenestroomcertificaten”.

Daarom krijgen de inwoners die zonnepanelen hebben geplaatst na augustus 2007 momenteel geen 500¤ subsidie meer van de gemeente omdat men op het gemeentehuis zegt “sorry, zonder attest van subsidies van het Vlaamse Gewest, geen subsidie van ons”. Dus met andere woorden, kafkaiaans dus…

Om die reden vroeg de GVP dan ook het reglement aan te passen aan de nieuwe situatie: geef 500¤ als de aanvrager kan bewijzen dat hij ook groenestroomcertificaten krijgt. Simpel toch, nog altijd het karretje vasthangen aan de hogere overheid.

Maar neen, die wijziging werd niet goedgekeurd.

Dus op 1 gemeenteraad tijd zegt Groep 9910 dat onze gemeente verhoogde inspanningen zal leveren voor het gebruik van zonne-energie, maar weigert ze ook maar één euro hiervoor uit te geven…

Begrijpe wie begrijpen kan…