aug 11, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselaarse patiënten in de wachtrij bij huisarts?

Persoonlijk vind ik dat de huisarts een cruciale rol speelt in ons verzorgingssysteem, zeker als eerstelijnshulp.

Daarom is het belangrijk dat er een goede spreiding is. De overheid erkent dit probleem ook en heeft daarom het Impulseo fonds in het leven geroepen.

Dankzij dit fonds kunnen jonge artsen die zich in een probleemgebied vestigen, een premie krijgen van 20.000 euro en een goedkope lening van maximaal 45.000 euro.

Een probleemgebied is volgens het RIZIV iedere huisartsenzone waar men minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners telt.

Ik sprak met enkele jonge huisartsen en verscheidene van hen vertelden me dat men ofwel best rekent op een familiale overname (van vader op zoon/dochter zeg maar) of dat een financiële input zoals van Impulseo echt wel nodig is om te kunnen starten.

Dus het is uitermate van belang om te weten of je als gemeente op die lijst staat of niet.

Voor alle duidelijkheid: Knesselare en omgeving staat niet op deze lijst.

En dat verwondert me. Per slot van rekening hebben we een dalend aantal huisartsen in onze gemeente. Vorig jaar stopte een huisarts en een andere denkt stilaan aan pensioen.

Omgerekend kan je stellen dat we in Knesselare slechts 1 dokter hebben per 1333 inwoners. Het Vlaamse gemiddelde situeert zich rond een dokter per 970 inwoners. Je zou dus kunnen stellen dat als iedere inwoner gemiddeld 4 keer per jaar een huisarts nodig heeft, onze huisartsen zich dagelijks moeten kapot werken om iedereen te zien.

Aangezien ik ook sprak met een jonge huisarts in opleiding met interesse voor Knesselare, ben ik dieper in de cijfers gaan spitten en heb ik eens de actieve huisartsen geteld in onze huisartsenkring. Dit heb ik eens uitgetekend per 1000 inwoners om de cijfers te kunnen vergelijken met de impulseo-criteria.

Onze huisartsenkring strekt zich uit over Aalter, Beernem, Knesselare en Maldegem.

In totaal kom ik dus omgerekend in de zone op 85,63 artsen per 100.000 inwoners. Onze zone zou dus op de lijst van kwetsbare gebieden moeten staan (quod non).

Zelfs binnen deze zone zie je grote verschillen. Aalter staat op kop met een cijfer van 94,6, terwijl Knesselare slechts 75 haalt.

Het weze dus duidelijk dat er best iets gedaan wordt om onze gemeente aantrekkelijk te maken voor minstens één nieuwe jonge huisarts.

Ik ga de komende weken dan ook proberen contact te leggen met de bevoegde instanties om meer uitleg te krijgen en eventueel de situatie recht te zetten. Misschien kunnen we dan rekenen op aflossing van de wacht.

Voor het te laat is en we in de rij moeten staan aan de Knesselaarse wachtruimtes.